La retórica y su empleo

AutorNicolás Etcheverry Estrázulas
Páginas7-10
DERECHO
Publicación semestral de la
Facultad de Derecho de la
Universidad de Montevideo
*
Director
Dr. Santiago Pérez del Castillo
Director Fundador
Dr. Carlos E. Delpiazzo
Sub. Director y Redactor Responsable
Dr. Miguel Casanova
Lord Ponsonby 2506
Consejo Editorial
Dr. Carlos de Cores
Dr. Alberto Faget Prati
Dr. Jorge Fernandez Reyes
Dra. Mercedes Jiménez de Aréchaga
Dr. Pedro Montano Gómez
Dr. Santiago Pérez del Castillo
Dr. Siegbert Rippe
Comisión de Publicaciones
Dra. Beatriz Bugallo
Dr. Miguel Casanova
Dr. Juan Manuel Gutiérrez
Secretaria Técnica
Dra. Natalia Veloso
*
Redacción y suscripciones
Facultad de Derecho
Universidad de Montevideo
Lord Ponsonby 2506
11600 Montevideo – Uruguay
Impresión
Tradinco S.A.
Minas 1367
Telefax: 2409 4463 – 2409 5589
Montevideo – Uruguay
E-mail: tradinco@adinet.com.uy
Depósito Legal 360.809 / 12
Edición amparada en el decreto
218/996 (Comisión del Papel)
ISSN: 1510-5172
ISSN (en linea): 2307-1610
Indexada en: Dialnet, EBSCO -
Fuente Académica, Latindex
Las expresiones y opiniones
vertidas
por los autores de cada obra
publicada en esta Revista, son de su
exclusiva responsabilidad
Año XIV (2016), Nº 29
Ρεϖιστα δε
MENSAJE DEL DECANO
Λα ρετ⌠ριχα ψ συ εµπλεο
Λα ρετ⌠ριχα εσ λα χιενχια ψ ελ αρτε δε ηαβλαρ εν πβλιχο.
Εσ χιενχια πορθυε δεβε χονοχερσε ψ απρενδερσε µεδιαντε
χιερτασ ρεγλασ ψ παρ〈µετροσ θυε ϖιενεν δαδοσ δεσδε ϖα−
ριοσ σιγλοσ αντεσ δε Χριστο ψ θυε χοµενζαρον α δεσαρρολλαρ
λοσ γριεγοσ. Εσ ταµβιν αρτε, πυεσ υνα ϖεζ χονοχιδασ εσασ
ρεγλασ ψ παρ〈µετροσ, σιεµπρε θυεδα εσπαχιο παρα λα χρεατι−
ϖιδαδ, ιννοϖαχι⌠ν ψ οριγιναλιδαδ δε θυιεν λα ϖαψα α υτιλι−
ζαρ. Πορ εσο ηαψ µεϕορεσ ψ πεορεσ οραδορεσ; χοµο εξιστεν
µεϕορεσ ψ πεορεσ βαιλαρινεσ ο µσιχοσ θυε τοχαν µεϕορ ο
πεορ συ ινστρυµεντο. Υνα ϖεζ ρεχιβιδα λα ηοϕα δε ρυτα, ασι−
µιλαδα λα τχνιχα ψ απρενδιδασ λασ νοτασ εν ελ πενταγραµα,
σιεµπρε σε αβρε λα ποσιβιλιδαδ δε υνα µεϕορ ο πεορ ιντερ−
πρεταχι⌠ν. Εσο δεπενδε δελ γενιο (υν δον) ψ λα χαπαχιδαδ
δελ εϕεχυταντε δε σαλιρσε δε λα προπια τχνιχα παρα τρασχεν−
δερ α οτρασ διµενσιονεσ χον υν εστιλο προπιο ψ εσπεχιαλ.
Εστο µισµο ταµβιν οχυρρε χον λα ιντερπρεταχι⌠ν δε λοσ
τεξτοσ ϕυρδιχοσ, λεψεσ ο νορµασ δε χυαλθυιερ τιπο. Ηαψ
πεορεσ ψ µεϕορεσ ϕυριστασ πορθυε υνοσ ρεπιτεν σιν ιννοϖαρ
λο ψα εσταβλεχιδο ψ εσχριτο, µιεντρασ οτροσ φρεντε α εσε µισ−
µο τεξτο, πυεδεν δαρλε υν νυεϖο σιγνιφιχαδο, αχτυαλιζαδο,
ρεϕυϖενεχιδο. Εστα σερα λα ηερµενυτιχα αβιερτα ψ χρεατιϖα;
αθυελλα σερα λα ηερµενυτιχα χιρχυλαρ ο ρεπετιτιϖα.
Περο ϖολϖαµοσ α λα ρετ⌠ριχα. Χον ελλα οχυρρε αλγο παρε−
χιδο αλ λιδεραζγο. Σον νευτροσ εν χυαντο α συ ϖαλοραχι⌠ν.
Τοδο δεπενδε δε χ⌠µο σεα εµπλεαδα (λα ρετ⌠ριχα) υ οριεν−
ταδο (ελ λιδεραζγο).
↵Θυιν πυεδε δυδαρ θυε Μυσσολινι ο Ηιτλερ φυερον
µαεστροσ εν ελ αρτε δε ηαβλαρ εν πβλιχο?
↵Ψ θυιν χυεστιονα λασ δοτεσ δε λιδεραζγο θυε αµβοσ
τυϖιερον? Χον συσ παλαβρασ ψ συ χαρισµα χονµοϖιερον ψ
µοϖιλιζαρον µυλτιτυδεσ.
Εσ χοµπρενσιβλε θυε Πλατ⌠ν νο σε λλεϖαρα βιεν χον λα
ρετ⌠ριχα ψ χον λοσ σοφιστασ. ςεα εν εσα ελεγαντε χυαλιδαδ
δε ηαβλαρ εν πβλιχο υν αρµα πελιγροσσιµα. Πορ λα ποσιβι−
λιδαδ θυε τενα ελ οραδορ δε δεσπερταρ ψ µοϖερ πασιονεσ,
συσχιταρ λασ εµοχιονεσ µ〈σ διϖερσασ, αχαλλαρ λα ραχιοναλι−
δαδ, ναρχοτιζαρ λασ ϖολυνταδεσ, τεργιϖερσαρ λοσ ηεχηοσ ψ λα
ρεαλιδαδ µοστρ〈νδολοσ δε οτρα µανερα, δεφορµαδα, φαλαζ,

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR